Dataa on paljon, mutta mitä sitten?

Hienot IT-järjestelmät keräävät joka ikinen hetki valtavat määrät dataa. Sen määrä paisuu kuin pullataikina, mutta mitä taikinan lailla paisuvan datan kanssa toimitaan? Ei sitä ainakaan uuniin kannata heittää. Usein vain ihmetellään, mitä sille kaikella tehdään, kun ei tiedetä, mitä sillä todella voisi tehdä.

Datan kerääminen on järkevää vain siinä tapauksessa, että sitä osataan jalostaa siten, että se on ymmärrettävää ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi päätösten perustaksi. Teollisuuden koneista kerättyä dataa voidaan käyttää huoltojen ennakoimiseen ja kuormitustietojen perusteella selvittää eroja erilaisten käyttäjien välillä. Käyttäjätietoa voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi koulutuksen suunnittelussa.

Älykkäillä datankäsittelyohjelmilla pystytään ajoissa havaitsemaan ja ehkäisemään äkilliset konerikot, keräämään vihjeitä järjestelmää hidastavista pullonkauloista jne. Tähän ei tarvita kalliita yksilöllisesti tehtyjä datajärjestelmiä. Markkinoilla on tarjolla valmiita ohjelmistoja datan käsittelyyn siten, että siitä saadaan irti hyödyllistä ja laaja-alaista tietoa koko yrityksen käyttöön.

Alussa kannattaa valita yksinkertainen ja avoin data-alusta, joka on turvallinen ja skaalautuva. Tämän jälkeen data-alustalle tuodaan kaikki mahdollinen data. Kun informaatio on tuotu samaan paikkaan, voidaan tietoa lähteä yhdistelemään ja analysoimaan. Tähän ei ole olemassa valmista kaavaa, vaan kannattaa kokeilla rohkeasti erilaisia juttuja. Tietoja pitää tutkia ja yhdistellä ja näin löytää uutta arvokasta tietoa esimerkiksi syy-seuraussuhteista, ja saada selville uudenlaiset tavat tehdä bisnestä. Datasta saatavalla tiedolla voidaan tehostaa yrityksen toimintaa ja säästää kustannuksissa. Datajärjestelmä jalostaa tietomassan sellaiseen muotoon, että siitä voidaan lukea miksi jokin järjestelmä ei toimi tai on hidas. Laitedatan kerääminen ja hyödyntäminen on valtava mahdollisuus yrityksille. Tarjolla on data-alustoja, joihin data kerätään ketterästi eri lähteistä ja sitä päästään hyödyntämään heti. Jotta datasta saataviin hyötyihin päästään nopeasti kiinni, on oikealaisen data-alusta valitseminen tärkeää. Sen jälkeen pullat onkin hyvin uunissa.