Datan arvoa ja potentiaalia määrittämässä

Millaista konkreettista arvoa järjestelmissä syntyvällä teknisellä datalla voisi olla?

Tätä pohditaan tällä hetkellä useissa organisaatioissa. Aiemmin käyttämättä jääneellä datalla odotetaan saatavan lisää tuottoja, tulosta ja asiakaslähtöisyyttä. Tehdyt toimenpiteet eivät aina kuitenkaan ole tuottaneet tulosta.

Solunkin julkaiseman State of Dark Data -raportin. Siinä todettiin, että jopa puolet datasta voi jäädä täysin hyödyntämättä, tai siitä ei yksinkertaisesti tiedetä mitään (= dark data). Näyttääkin siltä, että useimmat yritykset tai organisaatiot eivät saa hyötyä tai arvoa tuottamastaan datasta.

Splunk teki yhdessä Enterprise Strategy Groupin kanssa tutkimuksen, jonka mukaan ns. data-first -lähestymiskulma saattaa luoda mahdollisuuden lähteä kehittämään yritystä todella voimakkaasti. Maailmanlaajuisessa tutkimuksessa 1350 yritysjohtajan antamat vastaukset ja näkemykset koottiin raporttiin ”What Is Your Data Really Worth”.

Vastaus on yksikertainen: data on todella arvokasta. Tulosten perusteella voidaan määritellä mitä tarkoittaa datalla uudistaminen:

  • yritysten vuosituotot lisääntyivät samalla kun operatiivisia kuluja voitiin vähentää
  • asiakasuskollisuus tuplaantui
  • innovaatioihin ja uusiin tuotteisiin perustuvat tuotot kasvoivat.

Raportti kattaa useita eri liiketoiminta-alueita kuten rahoitus, terveydenhoito, biotieteet, vähittäiskauppa ja julkinen sektori.

Raportti ei yksin paljasta datan arvoa liiketoiminnallisesta tai organisatorisesta näkökulmasta. Jokainen yksittäinen onnistuminen datan käyttämisessä – tuo se sitten jotain viivan alle tai lisää asiakastyytyväisyyttä – lisää data-first -ajatuksen omaksumista. Jokainen pienikin askel voi johtaa suuriin harppauksiin. Tämä avaakin aivan uuden mielenkiintoisen näkökulman datalle, jossa sillä voidaankin kehittää koko yhteiskuntaa eikä vain kvartaalituottoja.

Kirjoitus on referaatti Splunkin artikkelista