Hyödynnä dataa ja analytiikka-alustaa heti

Liiketoimintaa kehitettäessä pyritään hyödyntämään myös kerättyä dataa.Uudet liiketoimintaideat on pystyttävä toteuttamaan IT:n puolella ratkaisulla, joka on toimiva ja pysyy budjetissa.

Data voi olla peräisin asiakaskäyttäytymistiedoista. Data voi olla servereiden lokitietoja tai senssoridataa IoT puolelta. Kaiken edellä mainitun tiedon käsittelyyn tarvitset hyvän alustan, jonka pitäisi olla toimintakunnossa.

Jotta pääset hyödyntämään dataa nopeasti, mitä on huomioitava

Data- ja analytiikka-alustan käyttöönoton on oltava mahdollisimman nopea. Mitä nopeammin softa saadaan käyttöön, sitä parempaa laatua saadaan. Nopealla käyttöönotolla kerätystä datasta saatuihin hyötyihin päästään kiinni heti. Datan analysointi on tehokasta ja säästöjä syntyy. Ratkaisun rakentaminen ja sen käyttöönottoprosessi vaikuttavat siihen, kuinka pitkä aika kuluu, jotta ratkaisusta saadaan arvoa ja hyötyä.

On myös huomioitava toiminnan tehostumisesta seuraavat kustannussäästöt. Sopivalla ratkaisulla työt hoituvat jatkossa helpommin ja nopeammin.

Kolme erilaista vaihtoehtoa data- ja analytiikka-alustan käyttöönottoon

  1. Rakenna alusta itse, hyödyt vasta ratkaisun valmistuttua

Voit rakentaa alustan osista räätälöimmällä. Säästät alussa reilusti kustannuksissa verrattuna valmiiseen ratkaisuun. Tämä houkuttelee koodaajaa tekemään omanlaisen ratkaisun infran päälle. Voi kuitenkin käydä niin, että sen minkä rahassa voitat häviät ajassa. Uuden järjestelmän rakentamisen aikana eivät ongelmat tai tarpeet ole minnekään hävinneet. Oikeita säästöjä ei tule, koska todelliset kulut ovat usein kätkössä ja riskit olemassa.

Itserakennetun järjestelmän käyttöönotto vie aikaa helposti kolme kertaa kauemmin kuin valmiin ratkaisun. Kaikki käytetty aika on poissa ajasta, jota voitaisiin hyödyntää liiketoiminnan tulosten parantamiseksi. On myös huomioitava jatkossa tarvittavan testauksen, jatkokehityksen ja ylläpidon työmäärä.

  1. Räätälöi valmista ratkaisua, ja ota hyödyt käyttöön vasta sen jälkeen

Alustaan mahdollisesti tehtävät muutokset vievät aikaa ja dataa päästään hyödyntämään vasta myöhemmin. Usein myös käyttöönotto vaatii spesialistin taitoja. Näin todellisen hyödyn saaminen on hidasta. Käyttöönottoprojektin aikana syntyy kustannuksia, vaikka dataa ei voida vielä hyödyntää. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että liiketoiminta joutuu odottamaan haluamiaan tietoja. Ennen kuin laitedata on tehokkaasti käytössä, IT joutuu painiskelemaan tietojärjestelmien häiriöiden kanssa. Syiden selvittäminen ja virheiden korjaaminen ovat aikaa vieviä. Ongelma olisi ratkaistu nopeasti uuden toimivan alustan avulla.

  1. Valitse valmis ratkaisu ja ota heti käyttöön sen tarjoamat hyödyt

Jotta voit hyödyntää dataa heti, valitse ensin kevyt ratkaisu. Alustan ollessa raskas ja monimutkainen, käyttöönotto kestää ja et pääse käsiksi sen tarjoamiin hyötyihin. Jos aloitat kevyesti, etuna on, että historia- ja reaaliaikaista dataa päästään heti hyödyntämään. Kevyessä versiossa voidaan aloittaa pelkän laitedatan käsittelystä. Toimintaperiaatteiden, parhaiden käytäntöjen ja alustan mahdollisuuksien hahmottuessa, voidaan ratkaisua myöhemmin rakentaa ja laajentaa. Aloittaessasi pienestä ja laajentaessasi toimintaa myöhemmin, pääset kiinni hyödyistä heti. Tällöin pääset nopeasti arvioimaan, kehittämään ja parantamaan liiketoimintaasi.