Splunk artikkeli: 2022 Executive Predictions

Splunk on jälleen toteuttanut neljä julkaisua, joissa Splunkin asiantuntijat ennustavat ja analysoivat vuoden 2022 IT:n osa-alueiden merkittäviä trendejä. Tässä blogissa tutustutaan julkaisuun, jonka aiheena ovat johtamiseen liittyvät trendit ja ennusteet.

Koko julkaisun voi ladata osoitteesta https://bit.ly/3PdPp2o

Etätyöskentely vaatii muutoksia johtamistapoihin.

Johtamisen pitää viedä asioita eteenpäin, vaikka myös jatkossa puolet tiimien jäsenistä saattaa olla toimistolla ja toinen puoli etätöissä kotonaan. On osattava ottaa huomioon etätyössä esiintyvät uudenlaiset häiriöt ja tarve entistä ihmislähtöisempään johtamistapaan.

 

Toimitilojen uusi rakenne ja käyttötapa

Työskentelyn hybridimalli tulee jatkumaan eikä paluuta entisenlaiseen jatkuvaan toimistotyöhön enää ole. Siksi koko ajatus toimistosta pitää muuttua. Toimisto ei ole pääasiallinen työskentelypaikka, vaan yhteisön ankkuri. Paikka, missä tiimit kokoontuvat, löytävät inspiraatioita ja samalla se pitää tarjoaa hiljaisia työpisteitä niitä tarvitseville.

 

Henkilöstön osaamisen lisääminen

Organisaatioiden pitää sopeutua uusiin teknologioihin, uusiin kilpailijoihin ja uusiin mahdollisuuksiin nopeammin, kuin koskaan ennen. Tämä asettaa suuret vaatimukset henkilöstön koulutukselle. Työntekijöiden pitää saada aikaa ja heitä pitää kannustaa osaamisen lisäämiseen.

 

Työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen

Tähän liittyvät sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon johtamisstrategiat sekä uudet henkisen hyvinvoinnin resurssit, jotka auttavat työntekijöitä viihtymään.

 

Jatkuva sopeutuminen on uusi perustila.

Liiketoiminnan jatkuvuuden takaavien suunnitelmien joustava päivittäminen yllättävissä muutoksissa perustuu ajatukseen, että muutoksesta on tullut uusi vakio.

 

Fuusioiden ja yritysostojen aika alkaa

Pandemian heikensi useilla eri toimialoilla olevien yritysten tilaa. Ne elpyvät, mutta niiden joukossa vahvasti digitalisointistrategiaansa investoineet yritykset ovat muita vahvempia. Alallaan muita vahvemmat yritykset tulevat johtamaan yhdistymiskehitystä.

 

Edge computingista puhutaan paljon ja se vastaa hypetykseen

Dataa on hajautettuna paljon enemmän kuin mitä sille on vielä keksitty käyttötarkoituksia. Mitä enemmän hajautettua dataa joudutaan siirtämään käsiteltäväksi ja taas takaisin sen lähteeseen, sitä suuremmat ovat kustannukset. Edge Computing mahdollistaa datan käsittelyn sen syntypaikassa ja vain kulloinkin tarvittavan datan lähetyksen prosessoitavaksi keskitetysti.

 

Year of CX: Customer experience

Asiakkaan kokema koko palveluketjun kitkattomuus on palveluiden määrittävä tekijä vuodelle 2022. Digitaalisen murroksen perustana ja mahdollistajana on käytössä monia uusia monia teknologioita, pilvipalvelut etunenässä. Ongelmana on palveluissa olevat useat ”Last Mile” -ongelmat. Asiakkaiden saaman palvelun laadun ymmärtäminen ja palveluongelmiin vastaaminen oikeanlaisilla muutoksilla vaatii tehokkaat kehitys-, seuranta- ja analyysityökalut.

Koko julkaisun voi ladata osoitteesta https://bit.ly/3PdPp2o