Splunk on älykäs datankeruuohjelma

Splunk jalostaa kaiken datan näkyväksi, ymmärrettäväksi ja hyödynnettäväksi. E2 Software on Splunk Elite-kumppani vuodesta 2011

Splunkin avulla ennakoit ja estät ongelmat

Splunk tarjoaa tietoturvan hallintaan uusia mahdollisuuksia

Saat tietoa järjestelmässäsi liikkuvasta datasta ja miten käsitellä niitä. Splunk kertoo myös, jos on syntymässä mahdollisia ongelmatilanteita.

Saat tietoa reaaliaikaisesti ja tallentavasti

Splunk kerää tietoa reaaliaikaisesti ja tallentavasti. Tämä tarkoittaa, että voit nähdä järjestelmän tilan tässä-ja-nyt, mutta voit myös esimerkiksi loman jälkeen paneutua poissa ollessasi tapahtuneen ongelmatilanteen syihin. Näin ongelmien ratkaisu ja ehkäisy helpottuu! Splunk on myös siitä helppokäyttöinen, että se pystyy indeksoimaan kaiken tiedon, riippumatta tiedon lähteestä, muodosta tai käyttötarkoituksesta. Riittää, että sinulla on pääsy tietoon ja tarve ymmärtää, miten järjestelmissäsi tietoa käytetään.

Splunk ymmärtää laitedataasi

Splunk on ratkaisu laitedatan hyödyntämiselle. Se on helppo, nopea ja joustava tapa kerätä, analysoida ja tallettaa tietojärjestelmiesi ja teknologiainfrastruktuurin tuottama valtava määrä laitedataa.

Kokeile Splunkia

Voit kokeilla järjestelmien tiedonhallintaan tarkoitettua Splunkia ilmaiseksi napsauttamalla alta:

Splunkin avulla ratkaiset ja torjut dataongelmat helposti!

Käyttöönotto sujuu nopeasti – kokeile vaikka!

Splunk on ohjelmisto, jonka käyttöönotto ja käyttö on tehty helpoksi.
Kokeile Splunkia kannettavassasi tai työasemallasi. Kokeiltuasi voit

laajentaa käytön konesali- tai pilviympäristöönne.

Splunkin intuitiivisen käyttöliittymän ja vahvavääntöisen indeksointi-moottorin avulla olet hetkessä sisällä laitedatassanne, ja täyttä vauhtia indeksoimassa sekä analysoimassa.

Splunk hyödyntää laitedataa turvallisesti

Splunk-ohjelmisto kerää laitedatan turvallisesti ja luotettavasti, missä tahansa se syntyykin.
 Se varastoi ja indeksoi datan reaaliaikaisesti keskitettyyn paikkaan ja suojaa sen rooliperusteisella käyttäjähallinnalla. Splunkin avulla tutkit, monitoroit ja analysoit sekä reaaliaikaista että historiadataa. Splunk mahdollistaa datasi nopean visualisoinnin ja jakamisen, riippumatta siitä kuinka strukturoimatonta, laajaa tai vaihtelevaa se on.

Splunk ei tarvitse ennakkovalmisteluja

Splunkia ei tarvitse ennakkovalmistella ymmärtämään keräämäänsä dataa. Asennettuna se alkaa välittömästi kerätä ja indeksoida dataa, joten voit aloittaa kyselyt ja analyysit heti.

Splunk on monipuolinen työkalu datan analysoimiseen

Voit etsiä sovellusongelmien vianaiheuttajia, tutkia turvallisuuteen liittyviä tapahtumia, monitoroida verkkoja ja niiden suorituskykyä, valvoa päivittäisen toiminnan määräysten mukaisuutta tai analysoida uusia tuotteitasi ja palveluitasi. Tässä vain muutama niistä lukuisista käyttötavoista, joita sinulla on laitedatallesi. Tiedontarpeesi kasvaessa Splunk Enterprise skaalautuu tarvittavaan laajuuteen helposti, luotettavasti ja edullisesti.

Splunk tehostaa toimintaasi

Splunkin avulla vian aiheuttajien etsintä ja turvallisuusuhkien tutkinta sujuu minuuteissa. Se ei todellakaan vaadi tunteja tai päiviä, kuten aiemmin. Valvot koko infrastruktuuriasi ja vältät palvelutason laskut ja katkokset. Saat myös reaaliaikaisen näkymän käytännön asiakaskokemukseen, asiakkaiden tekemiin transaktioihin sekä heidän käyttäytymiseensä, ja voit tätä kautta entisestään syventää ymmärtämystäsi asiakkuuksistasi. Splunk-ohjelmistolla pääset kiinni tietoon sekä teet siitä käyttökelpoista ja arvokasta koko yrityksellesi.

Splunk tehostaa toimintaasi ja säästää rahaa!

Splunkilla keräät ja indeksoit reaaliaikaisesti käytännöllisesti katsoen mitä tahansa laitedataa,
 mistä tahansa lähteestä, formaatista ja paikasta. Tämä laitedata sisältää niin vakio kuin räätälöidyt:

  • sovellukset
  • sovelluspalvelimet
  • www-palvelimet
  • tietokannat
  • erilaiset verkkoympäristöt
  • virtuaalikoneet
  • puhelinlaitteet
  • käyttöjärjestelmät
  • tunnistimet jne.

Splunkin hakutoiminnot sopivat aloittelijoista ammattilaisiin

Splunkin keskeisiä ominaisuuksia on myös joustava kyselykieli, joka helppokäyttöisyydessään sopii aloittelevalle käyttäjälle ja on riittävän tehokas tyydyttämään analytiikan ammattilaisten monimutkaisetkin hakutarpeet.

Splunk tutkii dataa ja antaa vastaukset nopeasti

Splunk-hakutoiminto avaa kerättävään laitedataan täysin uudet näkymät. Voit suorittaa hakuja, analysoida ja vertailla tieto-järjestelmäympäristösi tuottamaa reaaliaikaista dataa ja/tai aiemmin tallennettua historiadataa samalla käyttöliittymällä. Työskentely sujuu ripeästi termejä ja ilmaisuja hyödyntämällä, loogisilla muuttujilla sekä tehokkailla tilastointi- ja raportointikomennoilla. Hakujasi tehostavat automaattinen täydentäminen ja kontekstuaalinen apu.

Työstämällä dataasi saat siihen merkittävää uutta näkemystä ja syvällisempää ymmärrystä. Tarkastele aikajanaa eri tarkkuuksilla 
– tapahtumia mikrosekuntien sisällä tai vuosien kuluessa löytääksesi trendejä, piikkejä ja poikkeamia. Kun poraudut tuloksiin ja poistat turhat häiriötekijät, niin saat esiin myös neulan heinäsuovasta; 
haet korrelaatioita, analysoit ja vastaat nykyhetken tapahtumiin. 
Olitpa sitten suorittamassa vianetsintää tai tutkimassa hälytyksen aiheuttajaa, löydät vastauksen nopeasti – jopa minuuteissa ja vielä ilman, että joutuisit tilanteen takia vaivaamaan kollegoitasi muissa yksiköissä.

Uusien tietolähteiden käyttö onnistuu välittömästi

Koska Splunk löytää ja ymmärtää suoraan lukuisia erilaisia tietoja sille antamastasi laitedatasta, voit aloittaa uusien tietolähteiden käytön välittömästi. Voit kasvattaa laitedatasi sisältöä ja merkitystä tunnistamalla, nimeämällä ja merkitsemällä siinä olevia kenttiä. Voit myös asentaa uusien tietolähteiden tunnistamiseen tehtyjä ohjelmia Splunkbasesta, jonka jälkeen ne näkyvät automaattisesti. Lisää tietoa voit hakea myös ulkopuolisista laitehallinnan tietokannoista, konfiguroinnin hallintajärjestelmistä sekä käyttäjähakemistoista, ja tehdä näin järjestelmästä entistäkin älykkäämmän.

Splunk valvoo ja hälyttää

Tiesitkö, että voit muuttaa haluamasi haut reaaliaikaisiksi hälytyksiksi ja valvoa hälytyskynnyksiä ympäri vuorokauden? Pystyt auto-matisoimaan eri toimintoja, kuten sähköpostilähetykset, korjaus-skriptit tai RSS-syötteiden lähetykset. Voit myös välittää SNMP-hälytykset järjestelmän hallintaan tai tehdä palvelupyynnön.

Hälytykset voit asettaa mille tahansa tarkkuustasolle ja ne voivat perustua valikoimaan erilaisia hälytyskynnyksiä, trendin kautta määriteltyjä olosuhteita tai monimutkaisempia mallinnoksia, 
kuten hylätyt ostoskorit, väsytykseen perustuvat tunkeutumis-
yritykset tai erilaiset petoksiin tähtäävät toimintamallit.

Saat laadittua raportit ja analyysit helposti

Splunkilla tuotat nopeasti kaaviot, graafit ja mittaristot, joista selviävät niin tärkeimmät trendit, matalimmat ja korkeimmat arvot tai yhteenvetoina huippuarvot ja niiden esiintymistiheydet. Voit luoda informaatioarvoltaan vahvoja raportteja ilman syvällistä hakukielen osaamista. Pääset porautumaan suoraan kaavioista yksittäisiin tapahtumiin, siirtymään toiseen mittaristoon, muotoon, näkymään tai muulle ulkopuoliselle verkkosivulle.

Pystyt tallentamaan tekemäsi raportit, liittämään ne mittaristoihin ja hyödyntämään niitä työasemaltasi tai mobiililaitteiden avulla. Raporteista luot näppärästi edelleen PDF:t ja jaat ne sekä mittaristot johdolle, liiketoimintayksiköille ja tietojärjestelmäympäristön vastuuhenkilöille.

Helppokäyttöinen mittaristomuokkain

Voit yhdistää useita näkymiä interaktiivisiksi mittaristoiksi helppo-käyttöisen mittaristomuokkaimen avulla. Pystyt mittaristoissa hyödyntämään monipuolisesti kaavioita ja reaaliaikaisia näkymiä dataan ja näin vastaamaan eri käyttäjäryhmien muun muassa johdon, liiketoiminta- tai turvallisuusanalyytikkojen, auditoijien, kehittäjien sekä järjestelmähallinnan tarpeisiin.

Käyttäjät puolestaan voivat nopeasti edelleen muokata mittaristoja helppokäyttöisen drag and drop -käyttöliittymän avulla sekä muuttaa kaaviotyyppejä integroidulla kaavioiden muotoilulla.

Splunk Apps – Satoja sovelluksia käytettävissäsi

Voit edetä työskentelyssäsi ripeästi hyödyntämällä satoja Splunk-alustalla toimivia sovelluksia ja
muuta valmista sisältöä. Näiden Splunkin ympärille syntyneisiin laajaan ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden, Splunkin partnereiden ja Splunkin itsensä kehittämien sovellusten ja erityyppisen sisällön määrä kasvaa kaiken aikaa.

Sovellukset auttavat sinua tehokkaassa tiedon visualisoinnissa muun muassa maantieteellisesti sekä tarjoavat ennakkoon määriteltyjä näkymiä sellaisista toiminnallenne kriittisistä teknologioista; esimerkiksi VMware, Exchange, Cisco tai Citrix. Valmiita sovelluksia on luonnollisesti tarjolla teknologioille, kuten Windows, Linux, Unix, virtualisointi, eri verkkoteknologiat ja niin edelleen.

Yritystason skaalautuvuutta ja suorituskykyä

Splunk skaalautuu vaivatta myös ympäristöihin, joissa kerätään ja indeksoidaan kymmeniä teroja dataa joka päivä, työskennellään useilla maantieteellisillä alueilla ja toimintaa mahdollistavaa infrastruktuuria hoitamaan on valjastettu lukuisia eri palvelu-keskuksia.

Splunk pystyy sitkeytensä avulla tuottamaan näkymän toiminnallenne kriittiseen dataan myös silloin, kun laajennetaan edullisemmin toteutettuja, hajautettuja ympäristöjä. Automatisoitu kuorman säätö optimoi työkuormaa ja vastausaikoja sekä mahdol-listaa vikatilanteista ja käyttökatkoista toipumisen. Splunkin käyttö- valmiit raportointi- ja analysointiominaisuudet mahdollistavat nopean sisäänpääsyn dataanne.

Splunk on tietoturvallinen

Splunkin ytimeen kuuluu myös järeä tietoturvamenettely.
Jokainen Splunk-transaktio autentikoidaan. Näitä ovat haut, verkkokäyttöliittymän tai komentorivien avulla suoritetut järjestelmätoiminnot ja käyttäjätoiminnot.

Splunk mahdollistaa myös yrityksenlaajuisen turvallisuuskäytäntöjen noudattamisen integroitumalla LDAP-hakemistopalveluihin ja Microsoftin Active Directory -hakemistopalveluihin. Single Sign On -integraatio/Kertakirjautumisen periaatteen noudattaminen mahdollistaa käyttäjäoikeuksien/valtuustietojen varmistamisen – kirjautumalla tai välittämällä ne suoraan Splunkille.

Voit tehokkaasti valvoa pääsyä toiminnalle kriittisiin tuotanto-palvelimiin ja niiden sisältämiin arkoihin tietoihin, koska kaikki niin vian etsinnässä, tietoturvatapahtumien tutkinnassa kuin määräysten mukaisen toiminnan todentamisessa tarvittava data on Splunkissa varmassa säilössä.

Splunk on helppokäyttöinen työkalu järjestelmien tiedonhallintaan ja 
ennen kaikkea ongelmatilanteiden 
estämiseen.

Splunk on toimiva alusta yritystason sovelluksille

Olemme varmoja, että kehitystiiminne löytävät nopeasti yhä uusia mahdollisuuksia hyödyntää Splunkia omassa työssään. Etsitte ja poistatte sovellusten ohjelmointivirheet ja viat kehitysprojektien ja testausvaiheiden kuluessa tai yhdistätte Splunkin tuottamaa tietosisältöä räätälöityihin sovelluksiinne.

Splunk Enterprisen mukana toimitetaan JavaScript-kehityspaketti. Tämän lisäksi voitte ladata kehityspaketit myös Javalle, Pythonille ja PHP:lle. Tekstisisältöä pääset muokkaamaan tuplaklikkaamalla tekstialuetta. Tekstieditorilla voit lisätä ja muokata linkkejä, lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä sekä luoda listauselementtejä ja numerolistauksia. Asetuksista voit asemoida tekstin oikealle, vasemmalle tai keskitetyksi sekä jakaa tekstikappaleen useampaan eri komponenttiin.

Lataa Splunk ilmaiseen koekäyttöön jo tänään!

Splunk on helppokäyttöinen työkalu järjestelmien tiedonhallintaan ja
ennen kaikkea ongelmatilanteiden estämiseen.

Lataa Splunk ilmaiseen koekäyttöön!